Obsah

Významné osobnosti spojené s Vígľašom

Michal Matunák (1866,Šurany – 1932, Kremnica) – V roku 1904 v Brezne dal vytlačiť v maďarčine knihu z proti tureckých bojov Végles vára. V roku 1891 bol kaplánom vo Zvolenskej Slatine a v rokoch 1893 a 1894 pôsobil ako vychovávateľ u veľkostatkára a zvolenského župana Pavla Kiša na Vígľašskom zámku.

Jozef Fekiač (1888, Vígľaš-Pstruša - 1973, Inárcs, Maďarsko) – Bol prvým vígľašským rodákom s maturitou, učiteľom v dedine Inárcs pri Budapešti. Počas celého života tu bol organistom. V roku 2000 dostal titul čestný občan obce Inárcs a je po ňom pomenovaná ulica (Fekiács út.)

Ján Klimo (1892, Vígľaš – 1983, Bratislava) – Zbormajster, organizátor robotníckych spevokolov. V roku 1940 napísal príručku Ako zakladať spevácke zbory a v roku 1973 v Bratislave vydal knihu Slovenské robotnícke spevokoly na Slovensku. Prastarý otec herca Maroša Kramára.

František Dostalik (1896, Málinec-Hámor – 1944, Bratislav) – Hudobný skladateľ, zberateľ a upravovateľ slovenských ľudových piesní, organista, učiteľ, publicista, autor desiatok hudobných diel, narp. opery Radúz a Mahuliena (1926). Syn vígľašského učiteľa Karola Dostalika.

Viliam Talský (1904, Vígľaš - 1953, Bratislava) – Dôstojník, protifašistický bojovník, pobočník Čatloša, Goliana, Malára i Svobodu. Zomrel po piatich rokoch väzenia.

Ján Chabada (1915, Vígľaš – 1970) – Pastor v Slovenskej Ľupči, člen ilegálneho protifašistického odboja. V roku 1951 až 1970 bol generálnym biskupom evanjelickej cirkvi a.v.

Ján Košút (1926 Vígľaš) – V roku 1995 mu vyšla kniha Cez červený očistec, prepracované a doplnené vydanie je z roku 2009.

Mgr. Ján Mojžiš (1928, Vígľaš) – Prekladateľ a novinár. Preložil 85 diel, prevažne z ruštiny. Od. r. 1972 dlhoročný šéfredaktor vydavateľstva Obzor. Redigoval stovky kníh a monografií.

Ján Škamla (1930, Vígľaš – 1997, Bratislava) – Básnik, publicista, literárny teoretik. Vydal desať básnických zbierok a celý rad kritických štúdií a esejí. V roku 1967 až 1971 šéfredaktor vydavateľstva Smena.

Prof. RNDr. Ján Drdoš, Dr.Sc. (1934, Vígľaš – 2009, Bratislava) – Významný slovenský geograf a krajinný ekológ. Autor mnohých monografií a učebných textov. V rokoch 1978 až 1986 predseda Slovenskej geografickej spoločnosti SAV.

Marián Šagát (1935,Pohronský Bukovec - 2014 Zvolen) – Lesník, fotograf Poľany, autor fotografií v mnohých publikáciách, časopisoch a kalendároch. Bol o ňom natočený film Kráľ Poľany. Bol občan Vígľaša.

Ing. Roman Rjachovský (1937, Zvolenská Slatina) – Bývalý občan Vígľaša – Pstruše, najskúsenejší a najvyťaženejší slovenský scénograf. Mal účasť vo viac ako tristo televíznych inscenáciách, na televíznych seriáloch a na televíznych filmoch. Spolupracoval s tvorcami slovenských filmov a so slovenskými divadlami.

Prof. Ondrej Šulaj (1949, Vígľaš) – Scenárista, dramatik, dramaturg. V scenári Chlapec z Majera sa dotýka prostredia rodného Vígľaša. Autor divadelných textov, scenárov pre televízne i hrané filmy. Od roku 2003 rektor VŠMU.

Jozef Kajan (1958) – Výtvarník, mal účasť na viac ako 250 spoločenských a 40 autorských výstavách doma i v zahraničí. Spoluorganizátor sympózia na Vígľašskom zámku (1993-2000) a Vígľaši - Pstruši (2001-2008).

Gejza Balaša (1914,Devičany – 1994,Bratislav) - Múzejník, archeológ, historik, učiteľ. Autor prekladu diela M. Matunáka Vígľašský zámok.