Obsah

Demografia obyvateľstva

Demografia Vígľaša k 31.12.2023

Počet obyvateľov k 31.12.2023 :      1497

Odhlásených z trvalého pobytu:           22
Zomretí občania:                                   22
Prihlásení k pobytu:                              15
Narodených detí:                                    4

Vekové zloženie obyvateľstva:
do 1 doka:                   4
od 1 do 18 rokov:      262
nad 18 rokov :          1231

Demografia Vígľaša k 31.12.2022

Počet obyvateľov k 31.12.2022 :     1520

Odhlásených z trvalého pobytu:           34
Zomretí občania:                                    9
Prihlásení k pobytu:                              26
Narodených detí:                                  10

Vekové zloženie obyvateľstva:
do 1 doka:                   12
od 1 do 18 rokov:      269
nad 18 rokov :          1239

Demografia Vígľaša k 31.12.2021

Počet obyvateľov k 31.12.2021 :     1527

Odhlásených z trvalého pobytu:           31
Zomretí občania:                                   26
Prihlásení k pobytu:                              26
Narodených detí:                                  16

Vekové zloženie obyvateľstva:
do 1 doka:                   15
od 1 do 18 rokov:      255
nad 18 rokov :          1257

Demografia Vígľaša k 31.12.2020

Počet obyvateľov k 31.12.2020 :     1542

Odhlásených z trvalého pobytu:           33
Zomretí občania:                                  19
Prihlásení k pobytu:                              20
Narodených detí:                                  11

Vekové zloženie obyvateľstva:
do 1 doka:                   10
od 1 do 18 rokov:      259
nad 18 rokov :          1273

Demografia Vígľaša k 31.12.2019

Počet obyvateľov k 31.12.2019 :     1563

Odhlásených z trvalého pobytu:           43
Zomretí občania:                                   20
Prihlásení k pobytu:                              35
Narodených detí:                                  17

Vekové zloženie obyvateľstva:
do 1 doka:                   18
od 1 do 18 rokov:      247
nad 18 rokov :          1298

Demografia Vígľaša k 31.12.2018

Počet obyvateľov k 31.12.2018 :     1574

Odhlásených z trvalého pobytu:           45
Zomretí občania:                                   21
Prihlásení k pobytu:                              26
Narodených detí:                                  19

Vekové zloženie obyvateľstva:
do 1 doka:                   19
od 1 do 18 rokov:      258
nad 18 rokov :          1297

Demografia Vígľaša k 31.12.2017

Počet obyvateľov k 31.12.2017 :     1599

Odhlásených z trvalého pobytu:          31
Zomretí občania:                                    25
Prihlásení k pobytu:                               21
Narodených detí:                                   18

Vekové zloženie obyvateľstva:
do 1 doka:                   18
od 1 do 15 rokov:      262
nad 15 rokov :          1319

Demografia Vígľaša k 31.12.2016

Počet obyvateľov k 31.12.2016 :     1616

Odhlásených z trvalého pobytu:              41
Zomretí občania:                                     17
Prihlásení k pobytu:                                26
Narodených detí:                                    13

Vekové zloženie obyvateľstva:
do 1 doka:                    29
od 1 do 15 rokov:      226
nad 15 rokov :          1392

Demografia Vígľaša k 31.12.2015

Počet obyvateľov k 31.12.2015 :     1641

Odhlásených z trvalého pobytu:         24
Zomretí občania:                                 19
Prihlásení k pobytu:                            19
Narodených detí:                                  9

priemerný vek 41,61 roka

Demografia Vígľaša k 20.10.2015

Počet obyvateľov k 20.10.2015 :   1647
Odhlásených z trvalého pobytu:         15
Zomretí občania:                                 14
Prihlásení k pobytu:                            19
Narodených detí:                                  8

Vekové zloženie obyvateľstva:
do 1 doka:                    29
od 1 do 15 rokov:      226
nad 15 rokov :          1392

Demografia Vígľaša k 24.7.2014

Počet obyvateľov k 24.7.2014 : 1646

Prehľad obyvateľov podľa veku a pohlavia k 6.4.2011

Deti do 15 rokov: 240 z toho
Dievčatá 128
Chlapci 112

Mládež od 15 do 18 rokov: 56 z toho
Dievčatá            26
Chlapci             30

Dospelý: 1376 z toho
Ženy:        724
Muži:        652

Demografia Vígľaša k 6.4.2011

Počet obyvateľov k 6.4.2011 :       1672
Odhlásených z trvalého pobytu:      2
Zomretí občania:                              6
Prihlásení k pobytu:                        14
Narodených detí:                             5

Demografia Vígľaša k 31.12.2010

Počet obyvateľov k 31.12.2010:    1666
Odhlásených z trvalého pobytu:      36
Zomretí občania:                              23
Prihlásení k pobytu:                         56
Narodených detí:                             17