Obsah

Zoznam osôb a kontaktných spojení

Obec Vígľaš

Zobrazenie podľa abecedy

Osoba Úloha v org. štruktúre Kontaktné spojenie
Androvičová Emília, Mgr. Komisia životného prostredia - Predseda z radov občanov
Budincová Dagmar, PaedDr. Zbor pre občianske záležitosti - Predseda

Mobil: +421 907 840 433

Cerovský Milan Komisia školstva, kultúry a športu - Predseda
Obecné zastupiteľstvo - Poslanec OcZ
Komisia stavebná - Člen

Mobil: +421 944 978 990

E-mail: milan.cerovsky@ppsgroup.sk

Čavrnoch Peter Obecné zastupiteľstvo - Poslanec OcZ
Komisia životného prostredia - Člen
Komisia verejného poriadku a sociálnych vecí - Člen

Mobil: +421 911 072 823

E-mail: pedrowanco@gmail.com

Fábry Stanislav Obecné zastupiteľstvo - Poslanec OcZ
Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov - člen
Komisia školstva, kultúry a športu - Člen
Komisia verejného poriadku a sociálnych vecí - Predseda

Mobil: +421 908 932 333

E-mail: fabrystano69@gmail.com

Farbiaková Ľudmila, Mgr. Zbor pre občianske záležitosti - Člen
Sobášiaci - Spev a hudobný doprovod

Mobil: +421 944 375 719

Frišták Marek Komisia verejného poriadku a sociálnych vecí - Člen z radov občanov
Holíková Janka
Zvolenská 1, Vígľaš
Sobášiaci - Matrikárka
Zbor pre občianske záležitosti - člen
Obec Vígľaš - matrika, mzdy

Telefón: +421 455394243

Mobil: +421 903 514 589

E-mail: matrika@viglas.net

Chamulová Zuzana Obecné zastupiteľstvo - Poslankyňa OcZ
Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov - Člen
Komisia životného prostredia - Členka
Komisia školstva, kultúry a športu - Členka
Sobášiaci - Sobášiaca - poslankyňa obecného zastupiteľstva

Mobil: +421 904 221 914

E-mail: zuzi.chamulova@gmail.com

Kamenská Mariana
Zvolenská 1, Vígľaš
Obec Vígľaš - Účtovníctvo obce
Komisia finančná a správy obecného majetku - Členka - ekonómka a účtovníčka obce

Mobil: +421 910 554 668

E-mail: mariana.kamenska@viglas.net

Stránka