Obsah

Zoznam osôb a kontaktných spojení

Obec Vígľaš

Zobrazenie podľa abecedy

Osoba Úloha v org. štruktúre Kontaktné spojenie
Strelec Matúš, Ing. Komisia stavebná - Člen z radov občanov

Mobil: +421 905 625 240

Šimková Anna, Ing.
Zvolenská 1, Vígľaš
Obec Vígľaš - Zástupca starostu
Obecné zastupiteľstvo - Zástupkyňa starostu obce - poslankyňaOcZ
Komisia finančná a správy obecného majetku - Členka
Komisia školstva, kultúry a športu - Členka
Sobášiaci - Sobášiaca - zástupkyňa starostu obce

Mobil: +421 915 999 265

E-mail: asimkova@post.sk

Štollmannová Oľga, Ing.
Zvolenská 1, Vígľaš
Obec Vígľaš - Hlavný kontrolór
Obecné zastupiteľstvo - Kontrolórka obce

Mobil: +421 944 451 260

E-mail: hlavnakontrolorka@viglas.net