Obsah

Zoznam osôb a kontaktných spojení

Obec Vígľaš

Zobrazenie podľa abecedy

Osoba Úloha v org. štruktúre Kontaktné spojenie
Ondrejková Slavomíra
Zvolenská 1, Vígľaš
Obec Vígľaš - Matrika, mzdy
Zbor pre občianske záležitosti - Člen
Sobášiaci - Matrikárka

Telefón: +421455394243

E-mail: matrika@viglas.net

Oravec Peter, Ing.
Zvolenská 1, Vígľaš
Obec Vígľaš - Spoločný stavebný úrad - referent

Telefón: +421455394300

Mobil: +421 903 476 693

E-mail: peter.oravec@viglas.net

Oťapka Miroslav, Ing. Obecné zastupiteľstvo - Poslanec OcZ
Komisia stavebná - Člen
Komisia školstva, kultúry a športu - Člen
Sobášiaci - Sobášiaci - poslanec obecného zastupiteľstva

Mobil: +421 908 045 242

E-mail: m.otapka@post.sk