Obsah

Zoznam osôb a kontaktných spojení

Obec Vígľaš

Zobrazenie podľa abecedy

Osoba Úloha v org. štruktúre Kontaktné spojenie
Kamenská Mariana
Zvolenská 1, Vígľaš
Obec Vígľaš - Účtovníctvo obce
Komisia finančná a správy obecného majetku - Členka - ekonómka a účtovníčka obce

Mobil: +421 910 554 668

E-mail: mariana.kamenska@viglas.net

Kymanová Anna, Ing. Komisia životného prostredia - Člen z radov občanov