Obsah

Zoznam osôb a kontaktných spojení

Obec Vígľaš

Zobrazenie podľa abecedy

Osoba Úloha v org. štruktúre Kontaktné spojenie
Holíková Janka
Zvolenská 1, Vígľaš
Sobášiaci - Matrikárka
Zbor pre občianske záležitosti - člen
Obec Vígľaš - matrika, mzdy

Telefón: +421 455394243

Mobil: +421 903 514 589

E-mail: matrika@viglas.net