Obsah

Zoznam osôb a kontaktných spojení

Obec Vígľaš

Zobrazenie podľa abecedy

Osoba Úloha v org. štruktúre Kontaktné spojenie
Budincová Dagmar, PaedDr. Zbor pre občianske záležitosti - Predseda

Mobil: +421 907 840 433