Obsah

Zoznam osôb a kontaktných spojení

Obec Vígľaš

Zobrazenie podľa abecedy

Osoba Úloha v org. štruktúre Kontaktné spojenie
Androvičová Emília, Mgr. Komisia životného prostredia - Predseda z radov občanov