Obsah

Zoznam osôb a kontaktných spojení

Obec Vígľaš

Zobrazenie podľa abecedy

Osoba Úloha v org. štruktúre Kontaktné spojenie
Kymanová Anna, Ing. Komisia životného prostredia - Člen z radov občanov
Markus Marián, JUDr. Komisia verejného poriadku a sociálnych vecí - Člen z radov občanov
Matušov Ján Obecné zastupiteľstvo - Poslanec OcZ
Komisia školstva, kultúry a športu - Člen
Komisia verejného poriadku a sociálnych vecí - Člen
Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov - Predseda

Mobil: +421 907 506 352

E-mail: jankomatusov@gmail.com

Melicher Jozef, Ing. Komisia finančná a správy obecného majetku - Predseda
Obecné zastupiteľstvo - Poslanec OcZ
Komisia školstva, kultúry a športu - Člen

Mobil: +421 907 525 332

E-mail: melicherjozo@gmail.com

Oravec Peter, Ing.
Zvolenská 1, Vígľaš
Obec Vígľaš - Spoločný stavebný úrad - referent

Telefón: +421455394300

Mobil: +421 903 476 693

E-mail: peter.oravec@viglas.net

Oťapka Miroslav, Ing. Obecné zastupiteľstvo - Poslanec OcZ
Komisia stavebná - Člen
Komisia školstva, kultúry a športu - Člen
Sobášiaci - Sobášiaci - poslanec obecného zastupiteľstva

Mobil: +421 908 045 242

E-mail: m.otapka@post.sk

Strelec Matúš, Ing. Komisia stavebná - Člen z radov občanov

Mobil: +421 905 625 240

Šimková Anna, Ing.
Zvolenská 1, Vígľaš
Obec Vígľaš - Zástupca starostu
Obecné zastupiteľstvo - Zástupkyňa starostu obce - poslankyňaOcZ
Komisia finančná a správy obecného majetku - Členka
Komisia školstva, kultúry a športu - Členka
Sobášiaci - Sobášiaca - zástupkyňa starostu obce

Mobil: +421 915 999 265

E-mail: asimkova@post.sk

Štollmannová Oľga, Ing.
Zvolenská 1, Vígľaš
Obec Vígľaš - Hlavný kontrolór
Obecné zastupiteľstvo - Kontrolórka obce

Mobil: +421 944 451 260

E-mail: hlavnakontrolorka@viglas.net

Záchenský Róbert, Ing.
Zvolenská 1, Vígľaš
Obec Vígľaš - Starosta
Obecné zastupiteľstvo - Starosta obce
Sobášiaci - Sobášiaci - starosta obce

Telefón: +421 455394243

Mobil: +421 905 647 501

E-mail: starosta@viglas.net

Stránka