Obsah

Zoznam osôb a kontaktných spojení

Obec Vígľaš

Zobrazenie podľa abecedy

OsobaÚloha v org. štruktúreKontaktné spojenie
Androvičová Emília, Mgr.Komisia stavebná a ochrany životného prostredia - Členka z radov občanov
Budincová Dagmar, PaedDr.Zbor pre občianske záležitosti - Predseda

Mobil: +421 907 840 433

Cerovský MilanKomisia školstva, kultúry a športu - Predseda
Obecné zastupiteľstvo - Poslanec OcZ
Komisia stavebná a ochrany životného prostredia - Člen

Mobil: +421 944 978 990

E-mail: milan.cerovsky@ppsgroup.sk

Fábry StanislavKomisia školstva, kultúry a športu - Člen z radov občanov
Farbiaková Ľudmila, Mgr.Zbor pre občianske záležitosti - Člen
Sobášiaci - Spev a hudobný doprovod

Mobil: +421 944 375 719

Frišták MarekKomisia verejného poriadku a sociálnych vecí - Člen z radov občanov
Gímeš RadoslavKomisia verejného poriadku a sociálnych vecí - Predseda
Obecné zastupiteľstvo - Poslanec OcZ
Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov - Člen
Komisia školstva, kultúry a športu - Člen

Mobil: +421 905 833 919

E-mail: gimesrado@gmail.com

Kamenská Mariana
Zvolenská 1, Vígľaš
Obec Vígľaš - Účtovníctvo obce
Komisia finančná a správy obecného majetku - Členka - ekonómka a účtovníčka obce

Mobil: +421 910 554 668

E-mail: mariana.kamenska@viglas.net

Krnáč ĽudovítKomisia stavebná a ochrany životného prostredia - Člen z radov občanov

Mobil: +421 905 659 572

Kymanová Anna, Ing.Komisia stavebná a ochrany životného prostredia - Členka z radov občanov

Stránka