Obsah

Zoznam osôb a kontaktných spojení

Obec Vígľaš

Zobrazenie podľa abecedy

OsobaKontaktné spojenie
Androvičová Emília, Mgr.
Budincová Dagmar, PaedDr.

Mobil: +421 907 840 433

Cerovský Milan

Mobil: +421 944 978 990

E-mail: milan.cerovsky@ppsgroup.sk

Fábry Stanislav
Farbiaková Ľudmila, Mgr.

Mobil: +421 944 375 719

Frišták Marek
Gímeš Radoslav

Mobil: +421 905 833 919

E-mail: gimesrado@gmail.com

Kamenská Mariana

Telefón: +421453700310

E-mail: mariana.kamenska@viglas.net

Krnáč Ľudovít

Mobil: +421 905 659 572

Kymanová Anna, Ing.

Stránka