Obsah

Sobášiaci

Organizačné zaradenie

Obec Vígľaš

Osoby

Meno Funkcie Telefón
Záchenský Róbert, Ing. Sobášiaci - starosta obce +421 455394243
+421 905 647 501
Šimková Anna, Ing. Sobášiaca - zástupkyňa starostu obce +421 915 999 265
Chamulová Zuzana Sobášiaca - poslankyňa obecného zastupiteľstva +421 904 221 914
Oťapka Miroslav, Ing. Sobášiaci - poslanec obecného zastupiteľstva +421 908 045 242
Zošiaková Monika Zastupujúca matrikárka +421455394243
+421 903 514 589
Holíková Janka Matrikárka +421 455394243
+421 903 514 589
Farbiaková Ľudmila, Mgr. Spev a hudobný doprovod +421 944 375 719