Obsah

Komisia finančná a správy obecného majetku

Organizačné zaradenie

Obec Vígľaš > Obecné zastupiteľstvo

Osoby

Meno Funkcie Telefón
Melicher Jozef, Ing. Predseda +421 907 525 332
Šimková Anna, Ing. Členka +421 915 999 265
Kamenská Mariana Členka - ekonómka a účtovníčka obce +421 910 554 668
Žiak Pavel Člen z radov občanov +421 911 501 790