Obsah

Vladimíra Melechová


Úloha v org. štruktúre

Obecné zastupiteľstvo - Poslankyňa OcZ

Komisia školstva, kultúry a športu - Členka

Komisia verejného poriadku a sociálnych vecí - Členka

Sobášiaci - Sobášiaca - poslankyňa obecného zastupiteľstva