Obsah

Viera Ostrihoňová


Úloha v org. štruktúre

Obec Vígľaš - Matrika, mzdy
Zvolenská 1, Vígľaš

Sobášiaci - Matrikárka

Zbor pre občianske záležitosti - Člen