Obsah

Stanislav Fábry

vCard

Úloha v org. štruktúre

Komisia školstva, kultúry a športu - Člen z radov občanov