Obsah

Slavomíra Ondrejková


Úloha v org. štruktúre

Obec Vígľaš - Matrika, mzdy
Zvolenská 1, Vígľaš

Zbor pre občianske záležitosti - Člen

Sobášiaci - Matrikárka