Obsah

Monika Zošiaková


Úloha v org. štruktúre

Obec Vígľaš - Evidencia obyvateľstva, dane a poplatky
Zvolenská 1, Vígľaš

Obecné zastupiteľstvo - Zapisovateľka

Sobášiaci - Zastupujúca matrikárka