Obsah

Monika Zošiaková

Telefón: +421455394243
Mobilný telefón: +421 903 514 589
E-mail: sekretariat@viglas.net
vCard

Úloha v org. štruktúre

Obec Vígľaš - Evidencia obyvateľstva, dane a poplatky
Zvolenská 1, Vígľaš

Obecné zastupiteľstvo - Zapisovateľka

Sobášiaci - Zastupujúca matrikárka