Obsah

Mgr. Ľudmila Farbiaková


Úloha v org. štruktúre

Zbor pre občianske záležitosti - Člen

Sobášiaci - Spev a hudobný doprovod