Obsah

Mgr. Emília Androvičová


Úloha v org. štruktúre

Komisia životného prostredia - Predseda z radov občanov