Obsah

Mariana Kamenská


Úloha v org. štruktúre

Obec Vígľaš - Účtovníctvo obce
Zvolenská 1, Vígľaš

Komisia finančná a správy obecného majetku - Členka - ekonómka a účtovníčka obce