Obsah

Janka Holíková


Úloha v org. štruktúre

Sobášiaci - Matrikárka

Zbor pre občianske záležitosti - člen

Obec Vígľaš - matrika, mzdy
Zvolenská 1, Vígľaš