Obsah

Ing. Peter Oravec


Úloha v org. štruktúre

Obec Vígľaš - Spoločný stavebný úrad - referent
Zvolenská 1, Vígľaš