Obsah

Ing. Miroslav Oťapka


Úloha v org. štruktúre

Obecné zastupiteľstvo - Poslanec OcZ

Komisia stavebná - Člen

Komisia školstva, kultúry a športu - Člen

Sobášiaci - Sobášiaci - poslanec obecného zastupiteľstva