Obsah

Ing. Matúš Strelec


Úloha v org. štruktúre

Komisia stavebná - Člen z radov občanov