Obsah

Ing. Anna Šimková


Úloha v org. štruktúre

Obec Vígľaš - Zástupca starostu
Zvolenská 1, Vígľaš

Obecné zastupiteľstvo - Zástupkyňa starostu obce - poslankyňaOcZ

Komisia finančná a správy obecného majetku - Členka

Komisia školstva, kultúry a športu - Členka

Sobášiaci - Sobášiaca - zástupkyňa starostu obce