Obsah

Výberové konanie na pozíciu riaditeľa Materská škola, Zvolenská 130/6, 962 02  Vígľaš

povinne-zverejnovanie/uradna-tabula/vyberove-konanie-na-riaditela-ms-viglas-165.html?kshowback=

Voľby do Európskeho parlamentu 25.5.2019

vyhlásenie volieb 2019
podrobnejšie na stránke obce: povinne-zverejnovanie/volby/volby-do-europskeho-parlamentu-2552019/

Vážení občania z technických príčin bude volebná miestnosť pre voľby do Európskeho parlamentu  konaných dňa 25.5.2019 pre okrsok č. 1 pripravená volebná miestnosť v zasadačke obecného úradu vo Vígľaši, Zvolenská 1, nakoľko v zasadačke Kultúrneho domu ordinuje MUDr. Krinovičová za pochopenie ďakujeme.
Informácie k voľbám nájdete na stránke MV SR: http://www.minv.sk/?volby-ep
HLASOVACIE  PREUKAZY
adresa na doručovanie žiadosti o vydanie hlasovacieho lístka pre voľby do Európskeho parlamentu -  žiadosť podaná elektronicky, poštou do 6.5.2019
- osobne najneskôr 24.5.2019 do 15:30 hod.
Povinné údaje pre vystavenie hlasovacieho preukazu: meno, priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, adresa na doručenie hlasovacieho preukazu 
poštou: Obecný úrad Vígľaš, Zvolenská 1, 962 02  Vígľaš
e-mail:    sekretariat@viglas.net

... Lúčim sa s Vami, moji milí, ruky stisk už Vám nemôžem dať. Srdce mi dotĺklo, odišli sily, lúčim sa s každým, kto mal ma rád ...

Nech odpočíva v pokoji

Správy

Branislav Černecký

pohreb bude 27.3.2019 o 14:30 hod v dome smútku vo Vígľaši celý text

ostatné | 26. 3. 2019 | Autor: Monika Zošiaková

Janka Matejovičová

pohreb bude 18.3.2019 o 13:00 hod v dome smútku vo Vígľaši celý text

ostatné | 15. 3. 2019 | Autor: Monika Zošiaková

Milina Ždánska

pohreb bude 6.3.2019 o 14:00 hod. kostole vo Vígľaši celý text

ostatné | 4. 3. 2019 | Autor: Monika Zošiaková

Pavlína Klimová

pohreb bude 6.2.2019 o 14:30 hod v rímskokatolíckom kostole vo Zvolenskej Slatine. celý text

ostatné | 4. 2. 2019 | Autor: Monika Zošiaková

Ing. Jozef Michálik

pohreb bude 25.1.2019 o 13:00 hod. v Dome smútku vo Vígľaši celý text

ostatné | 23. 1. 2019 | Autor: Monika Zošiaková

Miroslav Lačný

pohreb bude 16.1.2019 o 12:00 hod.v Dome smútku v Detve celý text

ostatné | 14. 1. 2019 | Autor: Monika Zošiaková

Ľudovít Kamenský

pohreb bude 5.1.2019 o 13:00 hod. v kostole vo Vígľaši celý text

ostatné | 3. 1. 2019 | Autor: Monika Zošiaková

Emília Krnáčová

pohreb 23.1.2018 o 1400 hod. v dome smútku v Detve celý text

ostatné | 22. 1. 2018 | Autor: Monika Zošiaková

Emília Kajanová

pohreb 23.1.2018 o 14:00 hod v kostole vo Vígľaši celý text

ostatné | 22. 1. 2018 | Autor: Monika Zošiaková