Obsah

Zápis do 1. ročníka ZŠ s MŠ Vígľaš

Typ: ostatné
oznam

Základná škola s materskou školou, Vígľaš 436
Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou vo Vígľaši pozýva budúcich
prváčikov a ich rodičov na zápis do 1. ročníka Základnej školy Jána Drdoša pre
školský rok 2023/2024.
Pred zápisom je potrebné vyplniť a odoslať elektronickú prihlášku, ktorú nájdete
na stránke: https://cloud-3.edupage.org/cloud/Ziadost_o_prijatie_do_1roc..pdf?z%3Av8%2FuY71MhOR4g9zZgQHllHCg8%2FvR5ekRQCJWgCPfJw%2BngSavbJybQYj6WrSPGuTU,
ko aj všetky ostatné dokumenty súvisiace so zápisom žiaka do 1. ročníka.
Zápis bude prebiehať s prítomnosťou dieťaťa 13. apríla 2023 od 13.30 hod. do
18.00 hod. a 14. apríla 2023 od 13.30 hod. do 17.00 hod. v budove I. stupňa ZŠ.
Nezabudnite si so sebou priniesť rodný list dieťaťa, občiansky preukaz rodiča,
vytlačené a podpísané dokumenty a 20,- € (príspevok OZ RZ pri ZŠ Vígľaš na
nákup pracovných zošitov a pomôcok).

https://zsviglas.edupage.org/register/


Prílohy

Vytvorené: 15. 3. 2023
Posledná aktualizácia: 15. 3. 2023 08:12
Autor: Monika Zošiaková