Obsah

Výber poplatkov za DZN, daň za psa a TKO

Typ: ostatné
Oznamujeme občanom – daňovníkom,


že obec Vígľaš ako správca dane z nehnuteľnosti v termíne od 8.5.2019
 

 V Y B E R Á  

v zmysle schváleného Všeobecne záväzného nariadenia obce č.1/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady všetky poplatky ako daň z nehnuteľnosti,  
daň za psa a poplatok za vývoz komunálneho odpadu v hotovosti do pokladne obce resp. platbou na účet obce po prevzatí rozhodnutia nasledovne:

pondelok, utorok, piatok        od 7:30 - do 15:30 hod.

streda                                        od 7:30 - do 17:00 hod

štvrtok sa poplatky nevyberajú nakoľko je nestránkovým dňom.

 

Poplatky vyberajú:

p. Zošiaková Monika kancelária prvého kontaktu na prízemí,

súbežne aj p. Kamenská Mariana kancelária na poschodí na konci chodby

Bližšie informácie na telefónnych číslach: 045/53 94 243
                                                                          0903 514 589

Prosíme Vás, kto môžte, zastavte sa osobne na Obecnom úrade prevziať si rozhodnutia o výške týchto poplatkov, z dôvodu úspory finančných prostriedkov na poštovnom.

Po prevzatí rozhodnutia, ktoré nadobudne právoplatnosť o 30 dní, nastáva rozhodnutie splatné
do 15 dní.

 


Vytvorené: 15. 5. 2019
Posledná aktualizácia: 15. 5. 2019 13:18
Autor: Monika Zošiaková