Obsah

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť oznamuje občanom obce

Typ: ostatné
že na základe rozhodnutia ÚRSO s účinnosťou od 1.3.2023 došlo k zmene ceny vodného
a stočného.

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
oznamujeobčanomobce,
že na základe rozhodnutia ÚRSOsúčinnosťouod 1.3.2023došlokzmeneceny vodného
astočného.Nové cenysú zverejnené na internetovej stránke dodávateľa.
Zaúčelomurýchleniazisteniastavuvodomeruzákazníkom,ktorímajúudodávateľa
evidované telefónne číslo, boli/budúzaslané interaktívne SMS-kypre zaslanie foto a         
stavu
vodomeru prostredníctvom aplikácie.
Dodávateľ žiada občanov,ktorým boladoručenáinteraktívna SMS,aby pre nahlásenie
stavu vodomeru prednostne využili túto možnosť.

Občania, ktorí neobdržia interaktívnuSMS, alebo aplikáciu interaktívnej SMS nemôžu
využiť,
môžu stav vodomeru oznámiť jedným znasledovných spôsobov:
1.   Vyplnením ONLINE formulára,ktorý je zverejnený nawww.stvps.sk
2.  Zaslaním stavu alebo foto vodomeru e-mailomna adresucc@stvps.sk
3.  Zaslaním textovej SMSale bez foto vodomeru na tel.číslo: +421902 020 419
4.  Telefonicky na tel. číslo Call centra: 0850 111234
Pri nahlasovaní stavu vodomeru e-mailom alebo textovou sms je potrebné uviesť:
meno a priezvisko, adresu odberného miesta,dátum odpočtu a stav vodomeru.
Vzhľadom na obmedzené možnosti pri preberanítelefonických hovorov iba
vpracovných
dňoch od 7.30 do 15.00 hod.dodávateľdoporučujestav vodomeru
oznámiť vyplnením ONLINE formulára na
www.stvps.skalebooznámeniezaslať formou
SMS aleboe-mailom čo je
možné bez časového obmedzenia.
Tieto nformácie sú zverejnené aj nainternetovejstránke obce.

Príloha

Vytvorené: 16. 3. 2023
Posledná aktualizácia: 26. 6. 2023 14:03
Autor: