Obsah

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s

Typ: ostatné
oznamuje občanom obce Vígľaš, že v dňoch od 17.1. do 19.1.2022 t.j. od pondelka do stredy, budú pracovníci spoločnosti realizovať odpočty vodomerov.

V pondelok a v utorok priamo v obci Vígľaš a v stredu v časti obce Pstruša a Pstruša Dolinky.

Žiada preto občanov aby pred uvedeným termínom odstránili všetky predmety z poklopov aj zo šácht, ktoré slúžia  k zatepleniu šachty,  vyčerpali vodu zo šachty pokiaľ je šachta zaplavená a  v dňoch realizácie odpočtov umožnili odčítačovi  bezpečný voľný prístup k vodomeru.

Ďalej  žiada občanov, ktorým vodomer nie je voľne prístupný  k odpočtu aby stav  vodomeru si odčítali sami a odčítaný stav  napísali  na papier a  miestnili na viditeľnom mieste.

Na odberných miestach, kde vodomer nebude sprístupnený k vykonaniu odpočtu a odberateľ neodčíta stav vodomeru vopred odčítač zanechá odčítací lístok, na ktorom  budú uvedené telefónne čísla a e-mail adresy kde bude možné nahlásiť stav vodomeru.

 

Ďakujeme za porozumenie.

 


Vytvorené: 14. 1. 2022
Posledná aktualizácia: 14. 1. 2022 10:37
Autor: Slavomíra Ondrejková