Obsah

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.

Typ: ostatné
SVPS oznam pre občanov

 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s :

oznamuje,

že na základe rozhodnutia ÚRSO č. 0181/2023/V  s účinnosťou od 23.10.2023  došlo k zmene  ceny vodného a stočného. Ceny sú zverejnené na internetovej  stránke dodávateľa.  

         Z dôvodu zistenia stavu vodomeru odberateľom vody, ktorí majú u dodávateľa evidované telefónne číslo, boli/budúzaslané interaktívne SMS-ky / ďalej i-SMS/ pre zaslanie fotografie a stavu vodomeru prostredníctvom aplikácie.

        Dodávateľ žiada občanov, ktorým bola i-SMS doručená, aby pre nahlásenie stavu  vodomeru prednostne využili túto možnosť.

 

Občania, ktorí neobdržia  i-SMS, alebo aplikáciu i-SMS nemôžu využiť, môžu stav vodomeru oznámiť   jedným z nasledovných spôsobov: 

  • Vyplnením ONLINE  formulára,  ktorý  je  zverejnený na www.stvps.sk  alebo  aj  pomocou  uvedeného QR kódu bude odberateľ presmerovaný na stránku dodávateľa, kde sa nachádza tento formulár
  • Zaslaním stavu alebo fotografie  vodomeru e-mailom na adresu cc@stvps.sk
  • Zaslaním textovej SMS /bez foto vodomeru/ na tel.číslo: +421 902 020 419 
  • Telefonicky na tel. číslo Call centra: 0850 111 234 GR_kod_samoodpoctyyGR_kod_samoodpoctyyv čase od 7.30 do 15.00 hod.

      

            Pri oznamovaní  stavu vodomeru e-mailom alebo textovou sms je potrebné uviesť:  

meno a priezvisko, adresu odberného miesta,  dátum odpočtu a stav vodomeru.

 

       Vzhľadom na obmedzené možnosti pri preberaní telefonických hovorov iba v pracovných dňoch od 7.30 do 15.00 hod.  dodávateľ  doporučuje  stav vodomeru oznámiť vyplnením ONLINE  formulára na www.stvps.sk alebo  oznámenie  zaslať  formou SMS alebo  e-mailom, čo je možné bez časového obmedzenia.

 

       Stav vodomerumožné nahlásiť do 19.11.2023.

       

       Za ústretovosť a pochopenie Vám dodávateľ vody ďakuje.


Príloha

Vytvorené: 31. 10. 2023
Posledná aktualizácia: 31. 10. 2023 12:19
Autor: Janka Holíková