Obsah

Registrácia chovu ošipanych povinnosť od 1.1.2019

Typ: ostatné
oznam pre chovateľov

Vyplnenú Registráciu chovu s jednou ošipanou na domácu spotrebu je nutné zaslať poštou na adresu: 


CEHZ (Centrálna evidencia hospodárskych zvierat)
Rosinská 12
010 08  Žilina

vzor tlačív nájdete aj na : https://www.pssr.sk/index.php/sk/tlaciva-centralnej-evidencie-hospodarskych-zvierat/

 

Domácu zabíjačku je potrebné hlásiť na príslušnú RVPS  Zvolen aspoň jeden pracovný deň t.j. 24 hodín vopred:

- telefonicky  na čísle: 045/ 520 39 99

-  osobne: RPVS Zvolen (Regionálna  veterinárna a potravinová správa Zvolen) 
                   
Námestie SNP 50, Zvolen (3.poschodie na sekretariáte) 

podľa § 23 zákona č 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
 


Prílohy

Vytvorené: 29. 1. 2019
Posledná aktualizácia: 5. 2. 2019 07:43
Autor: Monika Zošiaková