Obsah

Pravidlá a podmienky zberu triedených odpadov

Typ: ostatné
logo oznam

logo

 

PLASTY, TETRAPAKY a OBALY Z KOVU · zbierame výhradne prostredníctvom jednorazových žltých vriec, ktoré sme Vám doručili, alebo z Vašich žltých nádob

PAPIER · zbierame výhradne prostredníctvom jednorazových modrých vriec, ktoré sme Vám doručili, alebo z Vašich modrých nádob

SKLO · zbierame výhradne prostredníctvom zelených nádob, určených na zber skla

· Žlté a modré vrecia sú polopriehľadné, lebo kvalitu suroviny pri zbere kontrolujeme a jednorazové vrecia nevraciame

· Ak nepoužijete správnu farbu vriec alebo nádoby, odpad nebude odobratý

· Odpad mimo nádoby alebo vreca zo zeme nezbierame

· Do vriec a nádob ukladajte vyprázdnené obaly bez zvyškov ich obsahu

· Vrecia a nádoby s nesprávne vytriedeným odpadom neprevezmeme

 


Príloha

Vytvorené: 17. 1. 2024
Posledná aktualizácia: 17. 1. 2024 16:58
Autor: Monika Zošiaková