Obsah

Povinnosť občanov do 31.1.2023

Typ: ostatné
oznam

Občania - daňovníci, u ktorých nastali v priebehu roku 2022 zmeny vo vlastníctve nehnuteľností, teda vznik alebo zánik vlastníctva, sú povinní to nahlásiť na Obecnom úrade vo Vígľaši a podať daňové priznanie 
do 31. januára 2023.

Taktiež občania, ktorí sa dlhodobo zdržiavajú mimo obce Vígľaš si môžu uplatniť zníženie poplatku za komunálny odpad, k čomu je potrebné predložiť doklady, ktoré to preukazujú do 31. januára 2023.

Ďalej občania, ktorí sú vlastníkmi psa staršieho ako 6 mesiacov, sú povinní psa nahlásiť, vyzdvihnúť si evidenčnú známku a platiť daň za psa. Taktiež je nutné nahlásiť zmenu ak už psa nemajú.

Všetky zmeny ste povinní nahlásiť do 31. januára 2023


Vytvorené: 3. 1. 2023
Posledná aktualizácia: 3. 1. 2023 11:31
Autor: Monika Zošiaková