Obsah

Oznamovacia povinnosť do 31.1.2019

Typ: ostatné
Vážení občania, prosíme Vás o oznámenie nasledovných zmien do 31.1.2019, ktoré sú podkladom pre výpočet dane a poplatku za vývoz komunálneho odpadu.

Občania, u ktorých nastali v priebehu roku 2018 zmeny vo vlastníctve nehnuteľností, teda vznik alebo zánik vlastníctva, sú povinní to nahlásiť na Obecnom úrade vo Vígľaši a podať daňové priznanie do 31. januára 2019.

Taktiež občania, ktorí sa dlhodobo zdržiavajú mimo obce Vígľaš a študenti, si môžu uplatniť zníženie poplatku za komunálny odpad, k čomu je potrebné predložiť doklady, ktoré to preukazujú 
do 31. januára 2019.

Ďalej občania, ktorí sú vlastníkmi psa staršieho ako 6 mesiacov, sú povinní psa nahlásiť, vyzdvihnúť si evidenčnú známku a platiť daň za psa.

Všetky zmeny ste povinný nahlásiť do 31. januára 2019


Vytvorené: 8. 1. 2019
Posledná aktualizácia: 8. 1. 2019 07:56
Autor: Monika Zošiaková