Obsah

Oznam pre rodičov a žiakov ZŠ Vígľaš

Typ: ostatné
oznam

Starosta obce Vígľaš Ing. Róbert Záchenský v súlade s ust. § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR a na základe rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR č: 2020/12836:1-A2110 s účinnosťou

od 22. júna 2020  obnovuje školské vyučovanie vo všetkých ročníkoch

Základnej škole  Jána Drdoša vo Vígľaši, Vígľaš č. 436, 962 02  Vígľaš, na účel výchovy a vzdelávania žiakov.

 Potrebné prehlásenia a pokyny pre ZŠ nájdete na web stránke Základnej školy J.Drdoša   https://zsviglas.edupage.org/
 


Vytvorené: 17. 6. 2020
Posledná aktualizácia: 17. 6. 2020 15:13
Autor: Monika Zošiaková