Obsah

Oznam o vyberaní poplatkov DZN, PES, TKO

Typ: ostatné
Oznamujeme občanom – daňovníkom,

že po ukončení núdzového stavu obec Vígľaš ako správca dane z nehnuteľnosti v termíne od 20.5.2021
 

 V Y B E R Á  
 

v zmysle schváleného Všeobecne záväzného nariadenia obce č.5/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady všetky poplatky ako daň z nehnuteľnosti,       daň za psa a poplatok za vývoz komunálneho odpadu.

 

Poplatky sa vyberajú v hotovosti do pokladne obce resp. platbou na účet obce nasledovne:

pondelok, utorok, piatok     od 7.30 - do 15.30 hod.

streda                                     od 7.30 -do 17.00 hod

štvrtok sa poplatky nevyberajú nakoľko je nestránkovým dňom.

 

Bližšie informácie na telefónnych číslach: 045/53 94 243
                                                                        0903 514 589

V priebehu nasledujúcich dní Vám do poštových schránok budú doručované rozhodnutia  DZN, PES, TKO.

 

 


Vytvorené: 25. 5. 2021
Posledná aktualizácia: 25. 5. 2021 11:08
Autor: Monika Zošiaková