Obsah

Oznam o otvorení ZŠ Vígľaš od 1.3.2021

Typ: ostatné
Vážení rodičia, milí žiaci, 

vzhľadom na akútnu potrebu plnohodnotného vzdelávania pre naše deti, požiadavky rodičov, s prihliadnutím na vývoj epidemiologickej situácie v obci, v zmysle aktuálneho usmernenia ministerstva školstva k otváraniu škôl z 24.2.2021 zriaďovateľ Základnej školy Jána Drdoša vo Vígľaši otvorí od pondelka, 1.3.2021 prezenčné vyučovanie pre žiakov 1. stupňa a ŠKD. Obec Vígľaš tak robí po konzultácii s riaditeľkou ZŠ, po odporučení RÚVZ vo Zvolene a v súčinnosti so zriaďovateľmi škôl miest a obcí okresu Detva. 

Podľa aktuálneho usmernenia ministerstva školstva, napriek aktuálnej epidemiologickej situácii je aj v IV. stupni varovania Covidového automatu možné otvoriť materské školy a 1. stupeň základných škôl pre prezenčnú výučbu pri dodržaní prísnych protiepidemiologických opatrení  https://www.minedu.sk/usmernenie-pre-riaditelov-a.../ 

Pred nástupom žiaka 1. stupňa na prezenčné vyučovanie je potrebné testovanie aspoň jedného z rodičov, zákonných zástupcov žiaka, podľa frekvencie platnosti testu (aktuálne každých 7 dní). Odporúčame však otestovanie obidvoch zákonných zástupcov žiakov. Od soboty – 27.2.2021 budete mať možnosť aj prostredníctvom EduPage zaslať potvrdenie „Vyhlásenie o bezinfekčnosti zákonného zástupcu.“  2. stupeň ZŠ pokračuje v dištančnej forme vzdelávania.

Vzhľadom na vážnosť situácie vyzývame rodičov na absolútnu zodpovednosť, aby sme nezhoršili epidemickú situáciu v našej základnej škole a nemuseli vyučovanie na 1. stupni po niekoľkých dňoch rozhodnutím RÚVZ opätovne prerušiť. Ďakujeme, že ste zodpovední. 

 


Vytvorené: 26. 2. 2021
Posledná aktualizácia: 26. 2. 2021 19:52
Autor: Monika Zošiaková