Obsah

OCHRANA A ZVÝŠENIE BEZPEČNOSTI OBČANOV V OBCI VÍGĽAŠ

Typ: ostatné
kamerový systém

logo
Poskytnutie dotácie v oblasti prevencie kriminality zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2017

názov projektu: „ ZVÝŠENIE OCHRANY A BEZPEČNOSTI  V OBCI VÍGĽAŠ“  

Zrealizovala: Obec Vígľaš, Zvolenská 1, 962 02 Vígľaš
Termín realizácie: 05/2017 - 12/2017
Celkové náklady projektu s DPH:  14.978,77 €
Dotácia z Ministerstva vnútra SR: 10.000,00
Vlastné prostriedky obce: 4.978,77 €

Projekt bol finančne podporený Radou vlády SR pre prevenciu kriminality. Účelom tohto projektu je zavedenie kamerového systému v obci s cieľom zabezpečenia ochrany majetku obce a občanov, ich zdravia a bezpečnosti, zabezpečenia prevencie do budúcna.
Predmetom bolo obstaranie a inštalácia 9 ks kamier na vybrané miesta, zo zaškolením obsluhy monitorovacieho systému.

info

 


Príloha

Vytvorené: 11. 1. 2018
Posledná aktualizácia: 26. 6. 2023 14:03
Autor: Monika Zošiaková