Obsah

Množstvový zber pre podnikateľské subjekty

Typ: ostatné
Oznam pre podnikateľské subjekty pôsobiace v obci Vígľaš

Obec Vígľaš v zmysle schváleného VZN č. 1/2018 od 1.1. 2019 zaviedla množstvový zber komunálneho odpadu oslovujeme Vás ako poplatníka s možnosťou prihlásenia sa do množstvového zberu.

V prípade, že máte záujem o zapojenie do množstvového zberu zmesového komunálneho odpadu, musíte o tento spôsob zberu požiadať do 31.1.2019.
V opačnom prípade bude poplatok vyrubený podľa priemerného počtu zamestnancov.

 

Žiadame Vás o vyplnenie priloženej žiadosti a následné zaslanie na adresu:
Obec Vígľaš, Zvolenská 1, 962 02  Vígľaš, prípadne na emailovú adresu : sekretariat@viglas.net


Prílohy

Vytvorené: 9. 1. 2019
Posledná aktualizácia: 9. 1. 2019 14:13
Autor: Monika Zošiaková