Obsah

Materská škola Vígľaš- Informácia

Typ: ostatné
Vážení občania, rodičia,

Dovoľte mi Vás informovať, že v  rámci objektu materskej školy prebiehajú práce financované z dvoch samostatných projektov:

1.)

Názov projektu: Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Vígľaš

Kód PZ/žiadosti o NFP: NFP302021I108

Číslo zmluvy: IROP-Z-302021I108-221-10

financované z Integrovaného regionálneho operačného programu predmetom sú stavebné práce na budove, vybavenie kuchyne, vybavenie interiéru a vybudovanie vonkajšieho ihriska.

 

Dodávateľom stavebných prác je:

L&Z Čech s.r.o.,

Balkán 53, 960 95 Zvolen,

IČO: 36025500

Termín začatia prác: 07/2018

Termín ukončenia prác: 06/2019

 

2.)

Názov projektu: Zníženie energetickej náročnosti objektu materskej škôlky Zvolenská 130/6, Vígľaš

Kód PZ/žiadosti o NFP: NFP310040G344

Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2017-19/G344

financované z Operačného programu kvalita životného prostredia predmetom sú stavebné práce na výmene oknových a dverových otvorov, zateplenie strechy, zateplenie celého objektu, zmena vykurovacieho systému a osvetlenia.

 

Dodávateľom stavebných prác je:

KOLEK, s.r.o.,

Mikušovská cesta č.5319,  984 01  Lučenec,

IČO: 36001465

Termín začatia prác: 11/2018

Termín ukončenia prác: 05/2019

 

Ďakujeme Vám za trpezlivosť, robíme to pre nás, pre našich najmenších

 

                                                                                                                 Róbert Záchenský, starosta obce


Vytvorené: 19. 10. 2018
Posledná aktualizácia: 26. 6. 2023 14:03
Autor: Monika Zošiaková