Obsah

Info - Kompostéry

Typ: ostatné
info - kompostéry

Názov projektu: Koordinačné združenie obcí mikroregiónu Podpoľanie – predchádzanie vzniku BRKO

Kód projektu: 310011L142

Dodávateľ vybraný podlimitným postupom cez EKS: JRK Slovensko s.r.o., Gallayova 1956/11, 841 02 Bratislava, IČO: 50530950

Kúpna zmluva: Z201834250_Z

Dňa 29.04.2019 zástupcovia KZ Podpoľanie prevzali zo strany dodávateľa, spoločnosť JRK Slovensko s.r.o. odstúpenie od Kúpnej zmluvy Č. Z201834250_Z, kde dodávateľ odstúpil od zmluvy s odôvodnením, že nie je schopný dodať predmet zmluvy v zmysle podmienok stanovených predmetnou zmluvou.

Zástupcovia KZ Podpoľanie si od uvedenej spoločnosti budú uplatňovať sankciu za nedodanie predmetu zmluvy v súlade s Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska, čl. XIII Sankcie.

Následne KZ Podpoľanie musí vykonať nový výber dodávateľa v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, ktorého výsledok pôjde na kontrolu Riadiacemu orgánu, Slovenskej agentúre životného prostredia. Po jej stanovisku bude vykonaná objednávka a dodávka kompostérov.

O časovom priebehu Vás budeme priebežne informovať.


Vytvorené: 15. 5. 2019
Posledná aktualizácia: 26. 6. 2023 14:03
Autor: Monika Zošiaková