Obsah

Vladimíra Melechová

Mobilný telefón: +421 918 442 703
E-mail: vladimira.melechova@gmail.com
vCard

Úloha v org. štruktúre

Sobášiaci - Sobášiaca - poslankyňa obecného zastupiteľstva

Komisia verejného poriadku a sociálnych vecí - Členka

Komisia školstva, kultúry a športu - Členka

Obecné zastupiteľstvo - Poslankyňa OcZ