Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
26.03.2018

Zmluva o dielo

180308

1 050,00 EUR Jedentisícpäťdesiac

EU PROFI, s.r.o., ČSA 462, 96201 Zvolenská Slatina

Obec Vígľaš

21.03.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie CVČ 2018

3/2018

138,24 EUR Jedenstotridsaťosem

Obec Očová

Obec Vígľaš

13.03.2018

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

13032018

Neuvedené

Miroslav Červenka, advokát

Obec Vígľaš

12.03.2018

Kúpna zmluva

12032018

Neuvedené

Valman s.r.o.

Obec Vígľaš

06.03.2018

Zmluva o dielo

180302

650,00 EUR Šesťstopäťdesiac

EU PROFI, s.r.o., ČSA 462, 96201 Zvolenská Slatina

Obec Vígľaš

23.02.2018

Kúpna zmluva

23022018-2

399,00 EUR Tristodeväťdesiacdevať

Orange Slovensko

Obec Vígľaš

23.02.2018

Dodatok k Zmluve 00072503

23022018-1

Neuvedené

Orange Slovensko

Obec Vígľaš

15.02.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie

15022018

328,00 EUR Tristodvadsaťosem

Mesto Detva

Obec Vígľaš

06.02.2018

Dodatok ku kúpnej zmluve

Dodatok č. 1

Neuvedené

Záhradné centrum Vígľaš s.r.o.

Obec Vígľaš

31.01.2018

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie

5190039892

35,75 EUR

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Obec Vígľaš

30.01.2018

Príloha 1 k zmluve

Príloha 1

Neuvedené

Marius Pedersen a.s.

Obec Vígľaš

30.01.2018

Zmluva o vývoze veľkoobjem.kontajnermi

15 021/21

Neuvedené

Marius Pedersen a.s.

Obec Vígľaš

30.01.2018

KZ - kuchynské vybavenie v MŠ

30012018-4

6 876,00 EUR

GASTRO VRÁBEĽ s.r.o.

Obec Vígľaš

30.01.2018

Dodatok k Zmluve

15 021/51 - Dodatok č. 8

Neuvedené

Marius Pedersen a.s.

Obec Vígľaš

30.01.2018

Dodatok k Zmluve

15 021/01 - Dodatok

Neuvedené

Marius Pedersen a.s.

Obec Vígľaš

30.01.2018

Zmluva o dielo - Rozšírenie kapacity MŠ

30012018-3

185 179,46 EUR

L§Z Čech s.r.o.

Obec Vígľaš

30.01.2018

KZ - Interiérové vybavenie MŠ

30012018-2

7 204,40 EUR

NOMILAND

Obec Vígľaš

30.01.2018

KZ - Vybavenie ihriska v MŠ

30012018-1

10 659,60 EUR

ENERCOM s.r.o.

Obec Vígľaš

15.01.2018

Mandátna zmluva

15012018

6 600,00 EUR Šesťtisícšesťsto

Mária Tučeková

Obec Vígľaš

29.12.2017

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie

5190039839

12,00 EUR Dvanásť

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Obec Vígľaš

28.12.2017

Kúpna zmluva

28122017

2 505,60 EUR Dvetisícpäťstopäť

Záhradné centrum Vígľaš s.r.o.

Obec Vígľaš

20.12.2017

Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu prac.miesta

17/33/054/238

Neuvedené

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodin, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen

Obec Vígľaš

12.12.2017

Dodatok č. 6

Dodatok č. 6

1 350,00 EUR Jedentisíctriskopäťdesiat

Kravec s.r.o.

Obec Vígľaš

12.12.2017

Zmuva o zriadení vecného bremena

02205/2017-PKZO-B40127/17.00

3 409,90 EUR Tritisícštyristodeväť

Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 810 00 Bratislava

Obec Vígľaš

12.12.2017

Dohoda o zriadení spoločného hasičského zboru obce

12122017

Neuvedené

Obec Zvolenská Slatina

Obec Vígľaš

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: