Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
23.04.2018

Zmluva o prenájme info tabúľ

ZV/01/2018

1 280,50 EUR Jedentisícdvestoosemdesiat

MASLEN s.r.o.

Obec Vígľaš

19.04.2018

Zmluva o združenom nakladní s odpadmi

19042018

Neuvedené

NATUR-PACK, a.s.

Obec Vígľaš

13.04.2018

Madátna zmluva

13042018

14 400,00 EUR Štrnásťtisícštyristo

MH Invest II., s.r.o.

Obec Vígľaš

12.04.2018

Poistná zmluva

Dodatok č. 8

57,03 EUR Päťdesiacsedem eur

Union poisťovňa a.s.,Bajkalská 29,81360,Bratislava

Obec Vígľaš

10.04.2018

Zmluva o dielo

2/2018

2 500,00 EUR Dvetisícpäťsto

Ing. arch. Anton Supuka - LANDURBIA

Obec Vígľaš

26.03.2018

Zmluva o dielo

180308

1 050,00 EUR Jedentisícpäťdesiac

EU PROFI, s.r.o., ČSA 462, 96201 Zvolenská Slatina

Obec Vígľaš

21.03.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie CVČ 2018

3/2018

138,24 EUR Jedenstotridsaťosem

Obec Očová

Obec Vígľaš

13.03.2018

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

13032018

Neuvedené

Miroslav Červenka, advokát

Obec Vígľaš

12.03.2018

Kúpna zmluva

12032018

Neuvedené

Valman s.r.o.

Obec Vígľaš

06.03.2018

Zmluva o dielo

180302

650,00 EUR Šesťstopäťdesiac

EU PROFI, s.r.o., ČSA 462, 96201 Zvolenská Slatina

Obec Vígľaš

23.02.2018

Kúpna zmluva

23022018-2

399,00 EUR Tristodeväťdesiacdevať

Orange Slovensko

Obec Vígľaš

23.02.2018

Dodatok k Zmluve 000725503

23022018-1

Neuvedené

Orange Slovensko

Obec Vígľaš

15.02.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie

15022018

328,00 EUR Tristodvadsaťosem

Mesto Detva

Obec Vígľaš

06.02.2018

Dodatok ku kúpnej zmluve

Dodatok č. 1

Neuvedené

Záhradné centrum Vígľaš s.r.o.

Obec Vígľaš

31.01.2018

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie

5190039892

35,75 EUR

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Obec Vígľaš

30.01.2018

Príloha 1 k zmluve

Príloha 1

Neuvedené

Marius Pedersen a.s.

Obec Vígľaš

30.01.2018

Zmluva o vývoze veľkoobjem.kontajnermi

15 021/21

Neuvedené

Marius Pedersen a.s.

Obec Vígľaš

30.01.2018

KZ - kuchynské vybavenie v MŠ

30012018-4

6 876,00 EUR

GASTRO VRÁBEĽ s.r.o.

Obec Vígľaš

30.01.2018

Dodatok k Zmluve

15 021/51 - Dodatok č. 8

Neuvedené

Marius Pedersen a.s.

Obec Vígľaš

30.01.2018

Dodatok k Zmluve

15 021/01 - Dodatok

Neuvedené

Marius Pedersen a.s.

Obec Vígľaš

30.01.2018

Zmluva o dielo - Rozšírenie kapacity MŠ

30012018-3

185 179,46 EUR

L§Z Čech s.r.o.

Obec Vígľaš

30.01.2018

KZ - Interiérové vybavenie MŠ

30012018-2

7 204,40 EUR

NOMILAND

Obec Vígľaš

30.01.2018

KZ - Vybavenie ihriska v MŠ

30012018-1

10 659,60 EUR

ENERCOM s.r.o.

Obec Vígľaš

15.01.2018

Mandátna zmluva

15012018

6 600,00 EUR Šesťtisícšesťsto

Mária Tučeková

Obec Vígľaš

29.12.2017

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie

5190039839

12,00 EUR Dvanásť

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Obec Vígľaš

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: