Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
10.09.2020

O2020/65

Sociálne posudky pre občanov obce

100,00 EUR

BETONIKA Pstruša n.o.

Obec Vígľaš

10.09.2020

O2020/64

Rozšírenie VO v obci Vígľaš na základe cenovej ponuky zo dňa 28.08.2020

1 868,50 EUR

Milan Strieborný

Obec Vígľaš

10.09.2020

O2020/63

Znalecký posudok k okenn.konštrukcii - telocvičňa Základnej školy vo Vígľaši

300,00 EUR

Ing. Pavel ANTALÍK - S-PROJEKT, Študentská 16, 960 01 Zvolen

Obec Vígľaš

31.08.2020

O2020/62

Oprava VO + oprava strechy na budove Dolinky - učňovka

320,00 EUR

Milan Strieborný

Obec Vígľaš

31.08.2020

O2020/61

Konvektomat do ŠJ MŠ Vígľaš, typ RETIGO IS 1. r.v. 2006, repas

2 500,00 EUR

B a M 2, s.r.o., Čsl. Armády 469/27, 962 01 Zvolenská Slatina

Obec Vígľaš

20.08.2020

O2020/60

Obliečky 50ks, prestieradlá 15ks do MŠ

857,35 EUR

Martin Adámek, Bahno-Příkopy 1285 Frýdek-Místek, ČR

Obec Vígľaš

28.08.2020

O2020/59

VO - rekonštr.+vysprávky vybr. MK v obci Vígľaš - zák. s nízkou hodnotou §117 zákona 343/2015 Z.z.

450,00 EUR

EU PROFI, s.r.o., ČSA 462, 96201 Zvolenská Slatina

Obec Vígľaš

20.08.2020

O2020/58

Stavebný dozor pre stavbu: Vígľaš - Rekonštrukcia šatňových priestorov

400,00 EUR

Peter Žiak, SNP 195/13, 962 02 Vígľaš

Obec Vígľaš

20.08.2020

O2020/57

Spracovanie položkovitého rozpočtu a výkazu-výmer pre vysprávky a opravy vybraných miestnych komuni-

200,00 EUR

Ing. Ivan Kollár, Osloboditeľov 2681/100, 962 21 Lieskovec

Obec Vígľaš

20.08.2020

O2020/56

Materiálno-technické vybavenie pre DHZO Vígľaš podľa prílohy

1 500,00 EUR

Firesystem, s.r.o., 501, 023 21 Korňa

Obec Vígľaš

10.08.2020

O2020/55

Maliarské práce + vysprávky Školská bytovka

940,00 EUR

Marián Šmál, 348, 962 24 Dúbravy

Obec Vígľaš

31.07.2020

O2020/54

Oprava auta VW Caddy DT747BA - poistná udalosť

940,00 EUR

Auto Unicom, s.r.o.,Strážska cesta 8325,960 01,Zvolen

Obec Vígľaš

31.07.2020

O2020/53

Ročná kontrola 3x detských ihrísk v obci Vígľaš (pri ZŠ, pri vláčiku, areál MŠ)

390,00 EUR

EKOTEC spol. s r.o., Lamačská cesta 20, 810 00 Bratislava

Obec Vígľaš

20.07.2020

O2020/52

Autobus.doprava Podhájska 22.7.2020

300,00 EUR

MGL, s.r.o., 3179, 962 12 Detva

Obec Vígľaš

20.07.2020

O2020/51

Notebook Lenovo - sekretariát/z dotácie

1 064,00 EUR

Ján Nosáľ J-idea

Obec Vígľaš

20.07.2020

O2020/50

Grafika - Vígľašský občastník 1/2020

340,00 EUR

TOMÁŠJEDNO s.r.o., A. Nográdyho 716, 960 01 Zvolen

Obec Vígľaš

20.07.2020

O2020/49

Tlač - Vígľašský občasník 1/2020, 36 strán, 600 ks

900,00 EUR

NIKARA s.r.o.,J.Kozačeka 1191,960 01,Zvolen

Obec Vígľaš

20.07.2020

O2020/48

VO - Detské ihrisko - prevencia v rizikovej skup. - zák. s nízkou hodnotou §117 zákona 343/2015 Z.z.

450,00 EUR

EU PROFI, s.r.o., ČSA 462, 96201 Zvolenská Slatina

Obec Vígľaš

20.07.2020

O2020/47

MŠ - servisný vozík

150,00 EUR

INSGRAF s.r.o., Kráľovská 8, 927 15 Šaľa

Obec Vígľaš

20.07.2020

O2020/46

MŠ - obedové súpravy + hrnčeky 30ks

321,00 EUR

4home, a.s., Hvězdova 1073/33, 985 11 Praha

Obec Vígľaš

10.07.2020

O2020/45

Matričné tlačivá

10,00 EUR

Centrum polygrafických služieb

Obec Vígľaš

20.06.2020

O2020/44

Oprava kotlov - OcÚ

80,00 EUR

Ľudovít Zohlich,Pod Kalváriou 1729,962 05,Hriňová

Obec Vígľaš

20.06.2020

O2020/43

Povodeň 14.6.2020 - piesok, štrk cca 65 t

Neuvedené

Eurovia-Kameňolomy s.r.o.

Obec Vígľaš

20.06.2020

O2020/42

Povodeň 14.6.2020 - zapožičanie techniky

Neuvedené

ASTA - STAV, s.r.o., Zvolenská 603, 962 02 Vígľaš

Obec Vígľaš

20.06.2020

O2020/41

Prečistenie dažďovej kanalizácie na ulici Malinovského, Vígľaš.

Neuvedené

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.

Obec Vígľaš

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: