Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
19.03.2019

O2019/25

83ks kompostér, objem 1050 l, v zmysle zápisu z PRK zo dňa 11.03.2019

7 267,00 EUR

JRK Slovensko s.r.o., Gallayova 1956/11, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr

Obec Vígľaš

19.03.2019

O2019/24

Sprac.žiadosti na MF SR - Modernizácia budovy KD - výmena okien

200,00 EUR

Ing. Martina Babicová PROJEKTOVÉ PORADENSTVO

Obec Vígľaš

19.03.2019

O2019/23

Strava - Voľby prezidenta I.kolo

78,10 EUR

LAMAX Plus s.r.o., Partizánska 576, 962 05 Hriňová

Obec Vígľaš

19.03.2019

O2019/22

Knihy - z dotácie pre 5-roč.deti MŠ

170,00 EUR

Martinus, s.r.o., Gorkého 4, 036 01 Martin

Obec Vígľaš

19.03.2019

O2019/21

PD - budova MŠ Vígľaš - slaboprúd

600,00 EUR

ING-PRODUKT s.r.o., Šumperská 40, 971 01 Prievidza

Obec Vígľaš

28.02.2019

O2019/20

Kancelárske potreby na rok 2019

1 000,00 EUR

KORESS s.r.o.

Obec Vígľaš

28.02.2019

O2019/19

Sprac.žiadosti - projekt "Detské ihrisko v obci Vígľaš - prevencia v rizikovej skupine"

350,00 EUR

Ing. Martina Babicová PROJEKTOVÉ PORADENSTVO

Obec Vígľaš

27.02.2019

O2019/17

Spiľovanie stromov v obci

200,00 EUR

Strieborný Milan Rádio-opravovňa,Sebedín - Bečov, 30,974 01,Banská Bystrica

Obec Vígľaš

27.02.2019

O2019/16

Mop na zmývanie - MŠ

50,00 EUR

DESA s.r.o., Metloviská 578, 900 43 Kalinkovo

Obec Vígľaš

27.02.2019

O2019/15

Inzerát v MY - Verejná obchodná súťaž

40,00 EUR

REGI0NPRESS, s.r.o., Študentská 2, 917 71 Trnava

Obec Vígľaš

27.02.2019

O2019/14

Vypracovanie Programu odpadového hospodárstva pre Obec Vígľaš

140,00 EUR

RNDr. Radomír Babiak, PhD., Štúrova 230, 061 01 Spišská Stará Ves

Obec Vígľaš

27.02.2019

O2019/13

Vypracovanie statického a stavebnotechnického jestvujúceho stavu objektu školských dielní v areáli…

300,00 EUR

Ing. Pavel ANTALÍK - S-PROJEKT, Študentská 16, 960 01 Zvolen

Obec Vígľaš

23.02.2019

O2019/12

Právne služby - kasač.sťažnosť 23S/117/2017

180,00 EUR

JUDr. Tomáš Rosina, s.r.o., Kukučínova 20, 974 01 Banská Bystrica

Obec Vígľaš

23.02.2019

O2019/11

Realizácia VO - projekt "Komunitné centrum Vígľaš" - vypracovanie žiadosti o NFP a povinných príloh

70,00 EUR

Občianske združenie Zvolensko, J. Matušku 985, 960 01 Zvolen

Obec Vígľaš

15.02.2019

O2019/10

Oprava - multif.zariadenie sekretariát OcÚ

80,00 EUR

FAX A COPY ZVOLEN s.r.o.

Obec Vígľaš

15.02.2019

O2019/9

Oprava VO v obci

500,00 EUR

Strieborný Milan Rádio-opravovňa,Sebedín - Bečov, 30,974 01,Banská Bystrica

Obec Vígľaš

15.02.2019

O2019/8

Kostými z dot. na 5-roč.deti MŠ

140,00 EUR

Maquita s.r.o., Soľná 738, 972 13 Nitrianske Pravno

Obec Vígľaš

15.02.2019

O2019/7

Montáž LPG do auta Škoda Fabia DT126AF

839,00 EUR

Autodielňa Vrbický LPG, s.r.o., ČSA 1685, 962 31 Sliač

Obec Vígľaš

15.02.2019

O2019/6

Kontrola detského ihriska 2019

200,00 EUR

EKOTEC spol. s r.o., Lamačská cesta 20, 810 00 Bratislava

Obec Vígľaš

15.02.2019

O2019/5

Školenie ŠJ MŠ Gímešová 15.2.2019

20,00 EUR

Ballux, spol. s r.o., J.M.Hurbana 1924, 969 01 Banská Štiavnica

Obec Vígľaš

10.01.2019

O2019/4

Tabuľka A3 - projekt: "Bližšie k práci...."

10,00 EUR

KEMA reklama s.r.o., Kalinka 96, 962 26 Vígľašská Huta-Kalinka

Obec Vígľaš

10.01.2019

O2019/3

Dodávka známok pre psov 100 ks

55,60 EUR

Ing. Miroslav Sukenmík - KOPEX, Centrum 19, 017 01 Považská Bystrica

Obec Vígľaš

10.01.2019

O2019/2

Dodávka a montáž okna do MŠ - nad rámec zmluvy

650,00 EUR

KOLEK s.r.o.

Obec Vígľaš

10.01.2019

O2019/1

Odpadkový kôš 50l, 4ks

220,00 EUR

KOVOTYP s.r.o., Ľanová 8, 821 01 Bratislava

Obec Vígľaš

20.12.2018

O2018/101

VO - predradníky 45ks a opravu osvetlenia

2 200,00 EUR

O.S.V.O. comp, a.s., Strojnícka 18, 080 01 Prešov

Obec Vígľaš

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: