Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
31.08.2018

Poistná zmluva

443 9005775

56,94 EUR Päťdesiatšesť 94/100

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Obec Vígľaš

28.08.2018

Zmluva o dielo

28082018

165 261,62 EUR Jedenstodesťdesiattisícdvestošesťdesiatjeden

JM-AGRO STAVBY s.r.o.

Obec Vígľaš

23.08.2018

Darovacia zmluva

23082018

100,00 EUR Jedensto

COOP Jednota Krupina

Obec Vígľaš

23.08.2018

Zmluva o bežnom účte

22082018

Neuvedené

Všeobecná úverová banka, a.s.

Obec Vígľaš

22.08.2018

Dodatok k zmluve

Dodatok č.1

Neuvedené

JUDr. Alexander Mojš

Obec Vígľaš

20.08.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie

219/2018-2060-4210

579 294,94 EUR Päťstosedemdesiatdevaťtisícdvestodeväťdesiatštyri

Ministerstvo hospodárstva SR

Obec Vígľaš

15.08.2018

Zmluva o dielo

14/2018

67 589,00 EUR Šesťdesiatsedemtisícpäťstoosemdesiatdevať

RENOVIA, s.r.o.

Obec Vígľaš

06.08.2018

Zmluva o bežnom účte

06082018

Neuvedené

Všeobecná úverová banka, a.s.

Obec Vígľaš

06.08.2018

Zmluva o dielo

180801

400,00 EUR Štyristo

Ing. Martina Babicová PROJEKTOVÉ PORADENSTVO

Obec Vígľaš

30.07.2018

Dodatok k zmluve

Dodatok č.1

211 577,10 EUR Dvestojedenásťtisícpäťstosedemdesiatsedem

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Obec Vígľaš

18.07.2018

Zmluva o poskytovaní poradenských služieb

18072018

5 402,88 EUR Päťtisícštyristodva

Ultima Ratio s.r.o.

Obec Vígľaš

16.07.2018

Zmluva CVČ

3/2018

Neuvedené

Obec Klokoč

Obec Vígľaš

16.07.2018

Mandátna zmluva

180702

950,00 EUR Deväťstopäťdesiac

EU PROFI, s.r.o., ČSA 462, 96201 Zvolenská Slatina

Obec Vígľaš

11.07.2018

Zmluva o bežnom účte na dotácie

11072018

Neuvedené

Všeobecná úverová banka, a.s.

Obec Vígľaš

04.07.2018

Zmluva o viazanom účte

25/0092/CC/2018

Neuvedené

Slovenská sporiteľňa, a.s.,

Obec Vígľaš

30.06.2018

Zmluva o zabezpečení zberu

30062018

Neuvedené

Ministerstvo vnútra SR

Obec Vígľaš

27.06.2018

Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke

1069/2018/D

Neuvedené

Všeobecná úverová banka, a.s.

Obec Vígľaš

27.06.2018

Úverová zmluva

643/2018/UZ

305 000,00 EUR Tristopäťtisíc

Všeobecná úverová banka, a.s.

Obec Vígľaš

27.06.2018

Kúpna zmluva

27062018

305 000,00 EUR Tristopäťtisíc

ZÁMOK VÍGĽAŠ s.r.o.

Obec Vígľaš

25.06.2018

Zmluva o bežnom účte SPORObusiness

25062018

Neuvedené

Slovenská sporiteľňa, a.s.,

Obec Vígľaš

25.06.2018

Dodatok k zmluve

Dodatok č.1

185 179,46 EUR Jedenstoosemdesiatpäťtisícstosedemdesiatdeväť

L§Z Čech s.r.o.

Obec Vígľaš

22.06.2018

Kúpna zmluva

22062018

760,32 EUR Sedemstošesťdesiat

JUDr. Alexander Mojš

Obec Vígľaš

22.06.2018

Dodatok k zmluve

Dodatok č. 2

500,00 EUR Päťsto

Ing. arch. Anton Supuka - LANDURBIA

Obec Vígľaš

21.06.2018

Dodatok k zmluve

Dodatok č. 1

Neuvedené

Miroslav Červenka, advokát

Obec Vígľaš

21.06.2018

Kúpna zmluva

21062018

352,35 EUR Tristopäťdesiatdva

Ján Murín

Obec Vígľaš

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: