Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
24.05.2018

Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021I108-221-10

IROP-Z-302021I108-221-10

217 562,89 EUR Dvestosedemnásťtisícpäťstošesťdesiatdva

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Obec Vígľaš

22.05.2018

Zmluva na zabezpečenie zodp.osoby

22052018

30,00 EUR Tridsať

no-one, s.r.o.

Obec Vígľaš

21.05.2018

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

KŽP-PO4-SC431-2017-19/G344

512 330,52 EUR Päťstodvanásťtisíctristotridsať

Ministerstvo životného prostredia SR

Obec Vígľaš

21.05.2018

Dohoda o poskytnutí príspevku

02/2018/18

20 000,00 EUR Dvadsaťtisíc

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

Obec Vígľaš

15.05.2018

Hlasová služba ÁNO M

15052018

Neuvedené

Slovak Telekom a.s.

Obec Vígľaš

11.05.2018

Zmluva o auditorskej činnosti

11052018

1 020,00 EUR Jedentisícdvadsať

Ing. Cibulová Daniela

Obec Vígľaš

10.05.2018

Mandátna zmluva

11.31/2018

820,00 EUR Osemstodvadsať

eR STAR s.r.o.

Obec Vígľaš

04.05.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie CVČ 2018

04052018

Jedenstopäťdesiatšesť

MAJA n.o.

Obec Vígľaš

30.04.2018

Zmluva o dielo

180403

450,00 EUR Štyristopäťdesiac

EU PROFI, s.r.o., ČSA 462, 96201 Zvolenská Slatina

Obec Vígľaš

26.04.2018

Dodatok k zmluve

Dodatok č. 3

-886 026,00 EUR

STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o.

Obec Vígľaš

23.04.2018

Zmluva o prenájme info tabúľ

ZV/01/2018

1 280,50 EUR Jedentisícdvestoosemdesiat

MASLEN s.r.o.

Obec Vígľaš

19.04.2018

Zmluva o združenom nakladní s odpadmi

19042018

Neuvedené

NATUR-PACK, a.s.

Obec Vígľaš

13.04.2018

Madátna zmluva

13042018

14 400,00 EUR Štrnásťtisícštyristo

MH Invest II., s.r.o.

Obec Vígľaš

12.04.2018

Poistná zmluva

Dodatok č. 8

57,03 EUR Päťdesiacsedem eur

Union poisťovňa a.s.,Bajkalská 29,81360,Bratislava

Obec Vígľaš

10.04.2018

Zmluva o dielo

2/2018

2 500,00 EUR Dvetisícpäťsto

Ing. arch. Anton Supuka - LANDURBIA

Obec Vígľaš

26.03.2018

Zmluva o dielo

180308

1 050,00 EUR Jedentisícpäťdesiac

EU PROFI, s.r.o., ČSA 462, 96201 Zvolenská Slatina

Obec Vígľaš

21.03.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie CVČ 2018

3/2018

138,24 EUR Jedenstotridsaťosem

Obec Očová

Obec Vígľaš

13.03.2018

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

13032018

Neuvedené

Miroslav Červenka, advokát

Obec Vígľaš

12.03.2018

Kúpna zmluva

12032018

Neuvedené

Valman s.r.o.

Obec Vígľaš

06.03.2018

Zmluva o dielo

180302

650,00 EUR Šesťstopäťdesiac

EU PROFI, s.r.o., ČSA 462, 96201 Zvolenská Slatina

Obec Vígľaš

23.02.2018

Kúpna zmluva

23022018-2

399,00 EUR Tristodeväťdesiacdevať

Orange Slovensko

Obec Vígľaš

23.02.2018

Dodatok k Zmluve 000725503

23022018-1

Neuvedené

Orange Slovensko

Obec Vígľaš

15.02.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie

15022018

328,00 EUR Tristodvadsaťosem

Mesto Detva

Obec Vígľaš

06.02.2018

Dodatok ku kúpnej zmluve

Dodatok č. 1

Neuvedené

Záhradné centrum Vígľaš s.r.o.

Obec Vígľaš

31.01.2018

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie

5190039892

35,75 EUR

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Obec Vígľaš

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: