Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
27.12.2018

Poistná zmluva

1040259226

91,63 EUR

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Obec Vígľaš

27.12.2018

Poistná zmluva

1040259225

134,98 EUR

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Obec Vígľaš

18.12.2018

Cenník spoločnosti Pohronie, a.s.

Cenník od 1.1.2019

Neuvedené

Marius Pedersen a.s.

Obec Vígľaš

17.12.2018

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

17122018

200,00 EUR Dvesto

JUDr. Ľubomír Ivan, advokát

Obec Vígľaš

17.12.2018

Dodatok k zmluve

Dodatok

Neuvedené

Marius Pedersen a.s.

Obec Vígľaš

17.12.2018

Zmluva o dodávke EE

1120262

Neuvedené

Energie2, a.s.,Lazaretská 3,810 08,Bratislava

Obec Vígľaš

13.12.2018

Zmluva o dielo

30318

17 724,00 EUR

BURSA, s.r.o., Partizánska cesta 70, 974 01 Banská Bystrica

Obec Vígľaš

07.12.2018

Dodatok k zmluve

Dodatok č. 1

Neuvedené

Ministerstvo hospodárstva SR

Obec Vígľaš

14.11.2018

Mandátna zmluva

01/2018

11 300,00 EUR Jedenásťtisíctristo

Ing. Drahomír Kubányi

Obec Vígľaš

06.11.2018

Dodatok k zmluve

Dodatok č. 1.

485 026,48 EUR Štyristoosemdesiatpäťtisícdvadsaťšesť

KOLEK s.r.o.

Obec Vígľaš

05.11.2018

Zmluva o dielo

05112018

22 355,66 EUR Dvadsaťdvatisíctristopäťdesiatpäť

Strieborný Milan Rádio-opravovňa,Sebedín - Bečov, 30,974 01,Banská Bystrica

Obec Vígľaš

04.11.2018

Mandátna zmluva

04112018

1 000,00 EUR Jedentisíc

Ing. Miroslav Ďurica

Obec Vígľaš

18.10.2018

Zmluva o výpožičke

KRHZ-BB-373-115/2018

Neuvedené

Ministerstvo vnútra SR

Obec Vígľaš

01.10.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie

129543 08U02

159 000,00 EUR Jedenstopäťdesiatdeväťtisíc

Environmentálny fond

Obec Vígľaš

28.09.2018

Zmluva o dielo

15/08/2018/01

419 458,42 EUR Štyristodevätnásťtisícštyristopäťdesiatosem

AGROPARTNER s.r.o.

Obec Vígľaš

27.09.2018

Zmluva o dielo

180903

2 500,00 EUR Dvetisícpäťsto

Ing. Martina Babicová PROJEKTOVÉ PORADENSTVO

Obec Vígľaš

26.09.2018

Zmluva o dielo

2308-2018

492 695,02 EUR Štyristodeväťdesiatdvatisícšesťstodeväťdesiatpaäť

KOLEK s.r.o.

Obec Vígľaš

26.09.2018

Zmluva o bežnom účte

26092018

Neuvedené

Všeobecná úverová banka, a.s.

Obec Vígľaš

11.09.2018

Dodatok k zmluve

Dodatok č. 01583/2018-PKZO-B40127/107,01

Neuvedené

Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 810 00 Bratislava

Obec Vígľaš

10.09.2018

Dodatok k zmluve

Dodatok č. 9

Neuvedené

Marius Pedersen a.s.

Obec Vígľaš

31.08.2018

Poistná zmluva

443 9005775

56,94 EUR Päťdesiatšesť 94/100

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Obec Vígľaš

28.08.2018

Zmluva o dielo

28082018

165 261,62 EUR Jedenstodesťdesiattisícdvestošesťdesiatjeden

JM-AGRO STAVBY s.r.o.

Obec Vígľaš

23.08.2018

Darovacia zmluva

23082018

100,00 EUR Jedensto

COOP Jednota Krupina

Obec Vígľaš

23.08.2018

Zmluva o bežnom účte

22082018

Neuvedené

Všeobecná úverová banka, a.s.

Obec Vígľaš

22.08.2018

Dodatok k zmluve

Dodatok č.1

Neuvedené

JUDr. Alexander Mojš

Obec Vígľaš

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: